Trang chủ / Sách Giáo trình
 

Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương

Tác giả: TS.Nguyễn Hợp Toàn.

Nhà xuất bản: Nxb Lao động Xã hội

Giáo trình pháp luật đại cương dùng trong việc giảng dạy môn học pháp luật đại cương cho sinh viên các khối nghành kinh tế và quản trị kinh doanh .Đây là môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo Chương trình khung trình độ đại học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo .Giáo trình đặt mục tiêu trang bị cho sinh viên những năm đầu những kiến thức cơ bản , cần thiết nhất về Nhà nước và pháp luật nói chung , chú trọng đến nhà nước và pháp luật việt nam , đủ làm cơ sở để có thể tiếp tục nghiên cứu các môn học pháp luật khác trong chương trình đào tạo .
Giáo trình này gồm có 7 chương :
- Chương I : Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy nhà nước
- Chương II : Pháp luật - công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội
- Chương III : Hình thức pháp luật
- Chương IV: Hệ thống pháp luật
- Chương V : Luật hành chính Việt Nam
- Chương VI: Luật dân sự Việt Nam
- Chương VII : Luật hình sự Việt Nam

Tải về

http://www.mediafire.com/?mzc351gjngj

hay

http://www.vinhphucnet.vn/TTKHCN/TTCN/52822.pdf

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc