Trang chủ / Sách Giáo trình

Vật lí đại cương - Các nguyên lí và ứng dụng (Trọn bộ 3 tập)

Tác giả: Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều

Nhà xuất bản: Giáo dục

 

Tập 1 - Cơ học và nhiệt học

Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Chuyển động một chiều
Chương 3. Chuyển động hai chiều
Chương 4. Các định luật chuyển động của Newton
Chương 5. Chuyển động tròn và lực hấp dẫn vũ trụ của Newton
Chương 6. Công và năng lượng
Chương 7. Động lượng và chuyển động của hệ
Chương 8. Chuyển động quay
Chương 9. Căn bằng tĩnh của một vật rắn
Chương 10. Chất rắn vào chất lưu
Chương 11. Nhiệt độ và sự truyền nhiệt
Chương 12. Định luật thứ nhất của nhiệt động học
Chương 13. Lý thuyết động học của chất khí
Chương 14. Định luật thứ hai của nhiệt động lực học
Chương 15. Khí thực và chuyển pha

Tải về

http://www.mediafire.com/?5nwyznnw4ln

hay

http://rapidshare.com/files/219946473/VLDC_CoHoc_NhietHoc.pdf

--  

Tập 2: Điện, từ, dao động và sóng.

Chương 16. Định luật Coulomb và điện trường tĩnh
Chương 17. Định luật Gauss
Chương 18. Điện thế
Chương 19. Điện dung, điện năng và điện môi
Chương 20. Dòng điện và điện trở
Chương 21. Từ trường
Chương 22. Các nguồn của từ trường
Chương 23. Định luật Faraday
Chương 24. Độ tự cảm
Chương 25. Từ trường trong khối chất
Chương 26. Dao động cơ
Chương 27. Sóng cơ
Chương 28. Sóng âm
Chương 29. Dao động điện từ và mạch điện xoay chiều
Chương 30. Các phương trình Maxwell và sóng điện từ

Tải về

http://www.mediafire.com/?umkjy1zzkyy

hay

http://rapidshare.com/files/219946431/VLDC_DienTu_DaoDong_Song.pdf

--  

Tập 3 - Quang học và Vật Lí lượng tử

Chương 31. Quang hình học
Chương 32. Giao thoa ánh sáng
Chương 33. Nhiễu xạ ánh sáng
Chương 34. Phân cực ánh sáng
Chương 35. Thuyết tương đối
Chương 36. Lượng tử hóa bức xạ điện từ
Chương 37. Cơ học lượng tử
Chương 38. Nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố
Chương 39. Vật rắn tinh thể và laze
Chương 40. Hạt nhân nguyên tử và hạt cơ bản
Chương 41. Vật lý các sao

Tải về

http://www.mediafire.com/?udhmgmzkji4

hay

http://rapidshare.com/files/219946474/VLDC_QuangHoc_LuongTu.pdf

 
Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc