Trang chủ / Sách tin học
 

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - Lập Trình Tiến Hóa

Tác giả: Nguyễn Đình Thúc

Nhà xuất bản: Giáo dục

Cuốn sách Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa là một cuốn sách tập trung chủ yếu vào thuật giải di truyền. Lý thuyết, nguyên lý và cơ chế hoạt động của thuật giải di truyền được phân tích và giải thích tường tận và dễ hiểu thông qua các ví dụ cụ thể
Cuốn sách áp dụng thuật giải di truyền giải bài toán tối ưu hàm số với các ràng buộc không tuyến tính. Các kỹ thuật xử lí ràng buộc được xem xét và phân tích chi tiết.
Một số lớn các bài toán tối ưu tổ hợp phổ biến đã được xếp vào lớp các bài toán NP - khó cũng được xem xét và giải quyết bằng kỹ thuật lập trình tiến hóa.

Tải về

http://www.mediafire.com/?9qzzzjlyo2t

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc