Trang chủ / Sách Kinh Tế Quản Lý 2 __________ [Trang 1][Trang 2]
Tên sách
Tác giả
Thị trường hối đoái TS Lê Văn Tư
Giáo Trình Quản Trị Doanh Nghiệp Thương Mại (Bộ 2 Tập ) PGS.TS.Hoàng Minh Đường - Nguyễn Thừa Lộc
Những gì người ta không dạy bạn tại trường kinh doanh Harvard MARK H. McCORMACK
100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh Brian Tracy
Thanh toán quốc tế Trần Hoàng Ngân
Nước Nhật mua cả thế giới Piere Antoine Donnet
Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân - Cẩm Nang Giúp Thành Công Cho Những Người Dám Nghĩ Dám Làm Fernando Tría de Bes
Giáo trình marketing căn bản Nguyễn Thị Thanh Huyền
Marketing căn bản Philip Kotler
Tiền và hoạt động ngân hàng TS. Lê Vinh Danh
Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng Jeffrey Gitomer
MỤC TIÊU - Quá trình liên tục hoàn thiện Eliyahu M. Goldratt - Jeff Cox
Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh David H.Bangs.
Mặt dày tâm đen Chin Ning Chu
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc