Liên hệ
 
Nguyễn Anh Tuấn - dulitruc

Lớp: Quản trị doanh nghiệp k52 - BKHN

MSSV: 20073172

Sở thích: Sưu tập tiền xu và tiền giấy, là thành viên CLB sưu tập tiền tháng 10 (http://clbthang10.net/)

 
 

Các bạn có thể liên lạc với mình qua địa chỉ
Email: dulitruc@gmail.com .....Cell phone: 0125 5021589
YM! : dulitruc chat with dulitruc .............

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc