Trang chủ / Sách Kinh Tế Quản Lý 2
 

Giáo Trình Quản Trị Doanh Nghiệp Thương Mại (Bộ 2 Tập )

Tác giả: PGS.TS.Hoàng Minh Đường - Nguyễn Thừa Lộc.

Nhà xuất bản: Nxb Lao động Xã hội

Tập 1:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh doanh, thương mại trong cơ chế thị trường
Chương 2: Quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam
Chương 3: Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
Chương 4: Tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp thương mại
Chương 5: Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
Chương 6: Thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại
Chương 7: Tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại
Chương 8: Dự trữ hàng hóa và quản trị hàng tồn kho ở doanh nghiệp thương mại
Chương 9: Bán hàng và quản trị bán hàng

Tập 2:
Chương 10: Dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại
Chương 11: Quản trị marketing của doanh nghiệp thương mại
Chương 12: Xúc tiến thương mại trong hoạt động kinh doanh thương mại
Chương 13: Quản trị nhân sự ở doanh nghiệp thương mại
Chương 14: Quản trị vốn kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại
Chương 15: Quản trị chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
Chương 16: Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp thương mại
Chương 17: Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thương mại

Tải về

Tập 1 http://www.mediafire.com/file/dyyno5zznzy/Giao_trinh_quan_tri_thuong_mai_1.rar

Tập 2 http://www.mediafire.com/file/y3l5zwimhlz/Giao_trinh_quan_tri_thuong_mai_2.rar

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc