Trang chủ / Sách Kinh Tế Quản Lý 2
Marketing Căn Bản - Philip Kotler
Tài liệu dạng PDF gồm 22 chương
 

Hãy thử nghĩ các bạn đang làm một Marketing Campaign. Và không được thành công lắm. Chỉ vì thiếu xót những vẫn đề rất rất cơ bản. Đôi khi bạn vẫn không biết vấn đề nằm đâu. Đọc lại các lý thuyết cơ bản giúp các bạn có đầy đủ dụng cụ để thực hành kế hoạch Marketing của mình.

Các bạn mới học, đang học và đã học Marketing đều có thể đọc đi đọc lại sách này và suy ngẫm. Mỗi lần đọc lại các bạn lại có những cảm nhận và suy nghĩ hoàn toàn khác. Đôi lúc ý tưởng chảy về ào ạc khiến bạn không kịp THỞ.

Chapter 1: Những vấn đề cơ bản Marketing - Philip Kotler

Chapter 2: Hệ thống thông tin Marketing - Philip Kotler

Chapter 3: Phân tích môi trường Marketing - Philip Kotler

Chapter 4: Phân tích thị trường và người tiêu dùng - Philip Kotler

Chapter 5: Phân tích thị trường B2B - Philip Kotler

Chapter 6: Phân tích ngành và môi trường cạnh tranh - Philip Kotler

Chapter 7: Nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu - Philip Kotler

Chapter 8: Định vị sản phẩm - Philip Kotler

Chapter 9: Chiến lược sản phẩm và dịch vụ - Philip Kotler

Chapter 10: Chiến lược giá - Philip Kotler

Chapter 11: Chiến lược phân phối - Philip Kotler

Chapter 12: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp - Philip Kotler

Chapter 13: Thiết kế 1 chiến lược Marketing điển hình - Philip Kotler

Chapter 14: Thực hiện các chương trình Marketing - Philip Kotler

Chapter 15: Kiểm tra các hoạt động Marketing - Philip Kotler

Chapter 16: Nghề bán hàng và quản trị bán hàng - Philip Kotler

Chapter 17: Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng - Philip Kotler

Chapter 18: Trở thành giám đốc bán hàng chuyên nghiệp - Philip Kotler

Chapter 19: Kỹ năng lãnh đạo trong bán hàng - Philip Kotler

Chapter 20: Các công cụ giúp lập kế hoạch bán hàng - Philip Kotler

Chapter 21: Dự báo bán hàng và lập ngân sách bán hàng - Philip Kotler

Chapter 22: Tuyển dụng, đào tạo nhân viên bán hàng - Philip Kotler

Tải về

http://3w.box.net/shared/3em658l595

hoặc

http://rapidshare.com/files/169232131/Marketing_Co_Ban.RAR.html

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc