Trang chủ/ Sách Kinh Tế Quản Lý
cover ebook
 

32 kế sách kinh doanh

Nguồn trang web làm giàu không khó

Be bờ tát cá
Bí mật nỏ thần
Biến khách thành chủ
Biến không thành có
Bỏ mận giữ đào
Chỉ dâu trách hòe
Điệu hổ li sơn
Đổi áo ăn tiệc
Đổi gạch lấy ngọc
Động cỏ đánh rắn
Giả ngây giả ngô
Giấu trời qua biển
Giương đông kích tây
Hoa nở trên cây
Kê cân kế
Không thành kế
Lấy nhàn thắng mệt
Một tên hai đích
Muốn bắt nên thả
Mượn đá vá trời
Mượn gió bẻ măng
Mượn xác hoàn hồn
Ngầm vượt tiểu lộ
Rút củi đáy nồi
Thắng giặc phải bắt tướng
Thay xà đổi cột
Thuận tay dắt bò
Thuật cái nêm
Ươm trồng cảm xúc
Ve sầu thoát xác
Vịt phải biết bơi
Xa thương gần trường

Tải về

http://www.mediafire.com/?yttigidydwt

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc