Trang chủ/ Sách Kinh Tế Quản Lý
 

Bộ sách doanh nhân tự học - NXB Trẻ

Chương trình phát triển dự án Mê Kông tài trợ
Viện đại học mở OLA (Canada) biên soạn

Bộ sách được xây dựng trên cơ sở tài liệu giảng dạy trên lớp do Viện Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội phát triển với sự tài trợ của Chương trình phát triển dự án Mê Kông. Nhóm biên soạn tài liệu do Thạc sĩ Vũ Văn Tuấn chịu trách nhiệm chính.

 
1 2
   
Tải về Tải về
   
3 4
   
Tải về Tải về
   
5 6
   
Tải về Tải về
   
7 8
   
Tải về Tải về
   
9 10
   
Tải về Tải về
   
11  
   
Tải về  
   
Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc