Trang chủ/ Sách Kinh Tế Quản Lý
suc manh cua 6 sigma
 

Sức mạnh của 6 - Sigma      

Subir Chowdhury

Một câu chuyện đầy cảm xúc về việc 6-Sigma đã  thay đổi như thế nào cách làm việc của chúng ta                
Dịch: Ngô Tuyển   
Cuốn sách này để tưởng nhớ Dr. W. Edwards Deming và tặng tất cả những người luôn theo đuổi  chất lượng trong tất cả công việc của họ

Lời  tựa  
Caterpillar Inc. đã bắt đầu hành trình làm cho 6-Sigma trở thành một phần không tách rời của văn hoá công ty chúng ta. Cũng như bất cứ một nỗ lực thay đổi nào khác, việc giáo dục người lao động về nhu cầu cần thay đổi và có được sự tham gia tích cực của họ là rất quan trọng đối với sự thành công trong việc thực hiện 6-Sigma trong cả tổ chức toàn cầu của chúng ta. Trong cuốn Sức mạnh của 6-Sigma, Subir Chowdhury đã làm một công việc xuất sắc khi mô tả 6-Sigma được thực hiện như thế nào trong một tổ chức. Bằng văn phong hội thoại rất đời thực, tác giả đã làm cho một chủ đề phức tạp thành dễ hiểu cho bất cứ ai còn đang mới mẻ với những nguyên tắc của 6-Sigma.
Những câu chuyện của những nhân vật trong Sức mạnh của 6-Sigma đã giải thích nhiều lần về khả năng của một nỗ lực thực hiện tốt 6-Sigma có thể làm thay đổi một tổ chức. ở Caterpillar, chúng ta đã thấy 6-Sigma như là một sức mạnh đằng sau chiến lược của công ty, giúp chúng ta đạt được sự tăng trưởng, giảm chi phí và các mục tiêu cải thiện chất lượng. Thành công của chúng ta là có lợi cho người lao động, khách hàng, mạng lưới đại lý, nhà cung cấp và các cổ đông.
6-Sigma sẽ làm thay đổi cách làm việc của chúng ta ở Caterpillar, như nó đã làm ở các công ty khác.  
G.A. Barton

Mục lục

Lời  tựa.
Mở  đầu.
Một Ngày xúc động.
Bữa trưa được phục vụ.
Nuốt món Six Sigma.
Sự khác nhau căn bản.
Sức mạnh con người
Ai làm Cái gì?.
Đưa sức mạnh con người vào thực tế.
Sức mạnh của quy trình
Năm bước của 6-Sigma.
Đưa sức mạnh của quy trình vào thực tế.
Chúng tôi giao hàng.
Lời cảm ơn.
Về tác giả.
Những lời khen ngợi

Tải về

http://www.mediafire.com/?rajy043dimj

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc