Trang chủ / Sách Lịch Sử Địa Lý
10 ngay rung chuyen the gioi
 

Mười ngày rung chuyển thế giới  
John Reed.
Kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng Mười vĩ đại
Nhà xuất bản Văn Hóa – Tháng 10 năm 1977
Đặng Thế Bình và Trương Đắc Vỵ dịch.

John Reed nói:  
" – Trong quá trình của cuộc chiến đấu, tôi không phải là một kẻ bàng quan. Nhưng khi kể lại lịch sử những ngày vĩ đại ấy, tôi đã muốn nhận xét sự việc với con mắt của một người ghi chép có lương tâm, cố gắng ghi lại sự thật "
Cuốn sách đã toát lên toàn bộ nguyên nhân xảy ra cũng như quá trình của cuộc cách mạng, nó cho ta thấy toàn cảnh của nước Nga trước, trong và sau cuộc cách mạng.
Đã nhiều người hỏi:
-          Cách mạng tháng Mười là một cuộc cách mạng nổ ra nhằm lật đổ nền quân chủ đang mục rữa của nước Nga?
-           Xin thưa rằng: hoàn toàn sai.
Vậy cuộc cách mạng này mang những ý nghĩa gì cho cho thế giới như lời tựa của cuốn sách? Cuộc Cách mạng tháng Mười là hiện thân của giai cấp vô sản, giai cấp bị bóc lột tàn nhẫn, nó đã mang lại cho người dân nghèo ở nước Nga có một cuộc sống ấm no hơn, được đối xử bình đẳng như những người dân khác trên đất nước họ. Nó cũng là một nguồn động lực để thúc đẩy khí phách cho nhiều dân tộc khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam noi theo để lật đổ cường hào ác bá, những tầng lớp khinh người như rác, những chủ nghĩa thực dân để giành lấy sự độc lập, tự do, bình đẳng và xóa bỏ kiếp nô lệ, tôi đòi.
Lênin sau khi đọc xong cuốn sách này, ông liền viết cho nhà xuất bản ở Mỹ:  
"Sau khi đã đọc xong một cách vô cùng hứng thú và chăm chú từ đầu đến cuối cuốn sách của John Reed - MƯỜI NGÀY RUNG CHUYỂN THẾ GIỚI, tôi hết lòng giới thiệu tác phẩm này với công nhân tất cả các nước. Tôi mong muốn cuốn sách này được phát hành hàng triệu bản và dịch ra đủ mọi thứ tiếng, vì nó sinh động về những sự kiện cực kỳ quan trọng để hiểu thế nào thế nào là cách mạng vô sản, thế nào là chuyên chính vô sản. Những vấn đề đó ngày nay đang được thảo luận rộng rãi, nhưng trước khi bác bỏ những ý kiến này, cần phải hiểu hết ý nghĩa của sự quyết định của mình. Chắc chắn là cuốn sách của John Reed sẽ làm sáng tỏ thêm vấn đề căn bản này của phong trào công nhân toàn thế giới” – V.I Lenin – 1919.

Mục lục

Giới thiệu cuốn sách “Mười ngày rung chuyển thế giới” của John Reed
Chương một. Bối cảnh lịch sử
Chương hai. Bão táp tới gần
Chương ba. Trước giờ khởi nghĩa
Chương bốn. Chính phủ lâm thời sụp đổ
Chương năm. Lao mình vào hành động
Chương sáu. Ủy ban Cứu quốc và Cứu Cách mạng
Chương bảy. Mặt trận cách mạng
Chương tám. Phản Cách mạng
Chương chín. Thắng lợi
Chương 10 : Matxcơva

http://www.mediafire.com/?2jezjjjsmdg

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc