Trang chủ / Sách Lịch Sử Địa Lý
 

Sự Thật Về Quan Hệ Việt Nam -Trung Quốc Trong 30 Năm Qua

Số 24 Quang Trung Hà Nội, Dây nói 52008
Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh: 103 Hàm Nghi, Dây nói: 98800 và 20476
Phụ  trách bản thảo đưa in: Phạm Xuyên, Đình Lai
Trình bày bìa: Nghiêm Thành  -        Giá 0 đ 50

Chú Dẫn Của Nhà Xuất Bản

Cuốn sách Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua là một văn kiện quan trọng của Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công bố ngày 4 tháng 10 năm 1979 nhằm vạch trần bộ mặt phản động của bọn bành trướng Bắc Kinh đối với nước ta trong suốt một thời gian dài. Cuốn sách này gồm toàn văn bản văn kiện nói trên.  

Tháng 10 năm 1979

Nhà Xuất Bản Sự Thật

Mục lục

Phần Thứ Nhất 
Việt Nam Trong Chiến Lược Của Trung Quốc
I- Việt Nam Trong Chiến Lược Toàn Cầu Của Trung Quốc 
II- Việt Nam Trong Chính Sách Đông Nam Á Của Trung Quốc.

Phần Thứ Hai
Trung Quốc Với Việc Kết Thúc Cuộc Chiến Tranh Đông Dương Năm 1954.
I- Sau Điện Biên Phủ, nhân dân Việt Nam Có Khả Năng Hoàn Toàn Giải Phóng Đất Nước 
II- Lập Trường Của Trung Quốc ở Giơnevơ Khác Hẳn Lập Trường Của Việt Nam, Nhưng Phù Hợp Với Lập Trường Của Pháp.
III- Hiệp Định Giơnevơ Năm 1954 Về Đông Dương Và Sự Phản Bội Của Những Người Lãnh Đạo Trung Quốc.

Phần Thứ Ba
Trung Quốc Với Cuộc Đấu Tranh Của Nhân Dân Việt Nam Để Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất Nước Nhà (1954-1975)
I- Thời Kỳ 1954-1964: Những Người Cầm Quyền Trung Quốc Ngăn Cản Nhân Dân Việt Nam Đấu Tranh Để Thực Hiện Thống Nhất Nước Nhà. 
II –Thời Kỳ 1965-1969: Làm Yếu Và Kéo Dài Cuộc Kháng Chiến Của Nhân Dân Việt Nam
III –Thời Kỳ 1969-1973 : Đàm Phán Với Mỹ Trên Lưng Nhân Dân Việt Nam 
IV- Thời Kỳ 1973-1975: Cản Trở Nhân Dân Việt Nam Giải Phóng Hoàn Toàn Miền Nam

Phần Thứ Tư
Trung Quốc Với Nước Việt Nam Hoàn Toàn Giải Phóng Và Thống Nhất  (từ tháng 5 năm 1975 đến nay)
I -Trung Quốc Sau Thất Bại Của Mỹ ở Việt Nam
II -Điên Cuồng Chống Việt Nam Nhưng Còn Cố Giấu Mặt 
III -Điên Cuồng Chống Việt Nam Một Cách Công Khai

Phần Thứ Năm
Chính Sách Bành Trướng Của Bắc Kinh Mối Đe Doạ Đối Với Độc Lập Dân Tộc, Hoà Bình Và Ổn ĐịỊnh Ở Đông Nam Châu Á.
I Hòa bình ổn định ở Đông nam châu Á và trên thế giới
II Tóm lại trong 30 năm qua…
III Cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam (hết)

Tải về


http://www.mediafire.com/?wmnjz2w3qdx

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc