Trang chủ / Sách Lịch Sử Địa Lý
 

TAM GIÁC TRUNG QUỐC – CAMPUCHIA – VIỆT NAM

Winfred Burchett

NXB Thông tin Lý luận
Hà nội – 1986

 

Cuốn sách Tam giác Trung quốc – Campuchia – Việt nam của Winfred Burchett cung cấp được nhiều tư liệu, có thể giúp ta vẽ nên một bức tranh khá đầy đủ về cuộc sống của nhân dân Campuchia trong cái lò sát sinh mang nhãn hiệu Polpot – Ieng Xary. Đồng thời, cuốn sách cũng làm rõ được một phần nào thái độ của Việt nam đối lập hẳn với thái độ của những kẻ theo chủ nghĩa bành chướng, bá quyền trong giới cầm quyền Bắc kinh đối với sự sống còn của nhân dân Campuchia. Chúng tôi lược dịch và trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách này.

Nhà Xuất bản Thông tin Lý luận


LỚI GIỚI THIỆU

Mùa xuân năm 1975, việc các Chính phủ Sài gòn và Phnom Pênh được Mỹ hậu thuẫn bị lật đổ đã làm cho Mỹ không còn chút ảnh hưởng trực tiếp nào đối với Việt nam và Campuchia nữa. Vậy là, kỷ nguyên mà nhân dân hai nước này cùng với nhân dân Lào, phải tiến hành cuộc đấu tranh hơn 50 năm vì độc lập đã chấm dứt. Thực ra, họ phải giành độc lập tới hai lần (Ở đây, người viết đã lầm, không tính đến thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 – một trong những mốc lịch sử to lớn, đánh dấu nhân dân Việt nam đã giành được độc lập từ tay phát xít Nhật). Sau khi nhân dân Đông dương đánh bại Pháp, ách thống trị thực dân trực tiếp đã được thay thế bằng ách kiểm soát dưới những hình thức gián tiếp của chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Hoa kỳ trở thành cường quốc hùnh mạnh nhất trong vùng, sẵn sàng và có khả năng lật đổ cách chính phủ cũng như đưa vũ khí, đạn dược, cố vấn quân sự và thậm chí sinh mệnh của hàng chục vạn thanh niên ưu tú nhất của họ vào cuộc chiến đấu để bảo đảm duy trì những nguồn của cải tự nhiên, nhân lực và chiến lược của khu vực này dưới sự kiểm soát của mình.

Từ khi phải rút lui một cách nhục nhã khỏi Đông dương, Hoa kỳ đã tận dụng mọi khả năng để làm mất ổn định khu vực này và gia cường mọi nhân tố có thể làm cho Chính phủ hiện nay ở Việt nam phải sụp đổ. Trong thời gian đó, Hoa kỳ và Trung quốc cuối cùng cũng đã tìm thấy cơ sở để hợp tác trong lĩnh vực đối ngoại. Mối quan tâm của Trung quốc trong việc làm cho những người láng giềng phía Nam suy yếu và chịu cảnh trận mạc đã trực tiếp đưa Trung quốc đến chỗ câu kết với kẻ thù không đội trời chung trước kia của họ là Hoa kỳ. Kết quả là hai cường quốc to lớn này – một “xã hội chủ nghĩa”, một tư bản chủ nghĩa – đã chung sức ủng hộ và bảo vệ Khơ me đỏ, một nhúm khủng bố đã gây ra những tội ác ít ra thì cũng sánh ngang với tội ác của bọn Quốc xã Hitler.

Đã ngót hai năm rồi, kẻ từ khi Khmer đỏ bị đánh đổ. Thế nhưng Hoa kỳ và Trung quốc vẫn tiếp tục bảo vệ quyền lợi của chúng giữ chiếc ghế của Campuchia Dân chủ ở Liên hiệp quốc và còn âm mưu tạo điều kiện đề đưa chúng trở lại nắm quyền ở Phnompenh. Đi đầu trong sự nghiệp của chúng, Hoa kỳ và Trung quốc đã xuyên tạc bản chất thực sự của chế độ Khme đỏ và tìm mọi cách che dấu sự thực là mối đe dọa đối với hòa bình và tiến bộ ở Đông dương, ngày nay không xuất phát từ các Chính phủ hiện đang nắm chính quyền mà chính từ phía các lực lượng được Hoa kỳ và Trung quốc tán thành và ủng hộ tích cực.

Trong tác phẩm này, Winfred Burchett sẽ trình bày một bức tranh về cuộc sống dưới thời Khme đỏ mà những người đã từng trải qua và còn sống sót đã miêu tả cho ông. Thừa nhận rằng không thể hiểu nổi những sự kiện ở Campuchia nếu tách chúng ra khỏi tình hình thế giới mà trong đó chúng đan quyện vào nhau, tác giả đã tập trung đặc biệt vào những hậu quả của mối quan hệ giữa các nước trong “Tam giác Trung quốc – Campuchia – Việt nam”.

Cuốc sách này không chỉ nói về vai trò của Hoa kỳ ở Đông Nam Á, mà còn cho ta thấy việc cô lập Campuchia và Việt nam cũng như việc làm cho cách mạng ở hai nước này thất bại – những mục tiêu mà Chính phủ Mỹ ngày nay đang ra sức theo đuổi – là không có lợi cho các dân tộc trên thế giới. Và đây là điều quan trọng nhất. Cuốn Tam giác Trung quốc – Campuchia – Việt nam sẽ cung cấp cho bạn đọc sự hiểu biết cần thiết để có thể xác định được trách nhiệm của mình là phải đòi Chính phủ mình làm gì vì lợi ích của hòa bình và tiến bộ ở Đông Nam châu Á và trên toàn thế giới.

Acli France Chicago, tháng 9 năm 1981

 

Tải về

http://www.mediafire.com/?yt4anwzmdrn

hoặc

http://www.mediafire.com/?mziywjj1aqn

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc