Trang chủ / Sách Ngoại Ngữ
 

Really Learn 100 Phrasal Verbs

Publisher: Oxford University Press
Year: 2003
ISBN: 0-19-431583-5
Language: English
File type: PDF
Pages: 127
Size (for download): 6.23 MB

Cuốn sách đề cập đến 100 cụm động từ hữu dụng và thông dụng nhất trong tiếng anh (với những ý nghĩa chính của chúng). Bạn có thể tìm thấy một cụm động từ có những ý nghĩa khác mà không được đề cập trong cuốn sách này, nhưng mục đích chính của chúng tôi là cung cấp cho bạn cái mà bạn cần để làm chủ những cụm động từ mà bạn cần trong tiếng anh hàng ngày.

Những cụm động từ trong cuốn sách này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo những phần khác nhau, vì vậy cho nên "look after" ở trước "bring up", tuy nhiên bạn có thể làm các trang theo bất kỳ thứ tự nào, bởi vì mỗi trang nói về một động từ riêng biệt. Có 10 trang ôn tập, nội dung các trang sẽ là kết hợp các động từ đã học.

Tiêu đề của mỗi trang sẽ cho bạn biết dạng thông thường của cụm động từ. Nó cũng cung cấp cho bạn một vài thông tin ngữ pháp - chú ý một động từ riêng biệt có thể được sử dụng cả với hoặc không kèm một tân ngữ như thế nào, và một tân ngữ phải là ai đó (ví dụ một người) như thế nào.

Mỗi chủ đề sẽ bao gồm 6 bước cơ bản sau:

- Học
- Kiểm tra
- Luyện tập
- Xây dựng từ vựng của bạn
- Ôn tập
- Dùng từ cho đúng

--------------------

This books covers 100 of the most frequent and useful phrasal verbs in English, with their main meanings. You may find that a phrasal verb has other meanings that are not covered in this book, but our aim is to give you what you need to master the phrasal verbs that you need in everyday English.

The phrasal verbs in this book are arranged in alphabetical order according to the particles, so that "look after" comes before "bring up", but you can do the pages in any order, as each page deals with a separate verb. There are also ten revision pages, which bring together verbs that have been covered in the other pages.

The title of each page shows you the general form of the phrasal verb. This already gives you some grammatical information - notice how this particular verb can be used both with and without an object, and how the object must be "somebody" (i.e. a person)

Each topic is covered in these six easy steps:
- Study
- Check
- Practise
- Build your vocabulary
- Revise
- Get it right


 

Tải về

http://www.mediafire.com/?wwyjmywrmtw

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc