Trang chủ / Sách Tâm Lý Giáo Dục
cover ebook
 

Thăm dò tính cách người đời

Khúc Nguyên

Lời Nói Đầu

Chúng ta đã biết con người là hình thức phát triển cao nhất của sự sống trên Trái Đất, là động vật cao cấp được xã hội hóa và hình thành trên cơ sở lao động, là chủ thể của hoạt động lịch sử xã hội.

Trong phạm vi rộng, con người là đối tượng nghiên cứu của đa số môn khoa học, cả tự nhiên lẫn xã hội như xã hội học, nhân loại học, dân tộc học, sinh lý học, y học, mỹ học,… Trong phạm vi hẹp, chỉ tập thành địa vị của từng cá nhân với cá nhân, với xã hội, với môi trường; từ đó nảy sinh hiện tượng tâm lý cá nhân đặc thù.

Nếu như nói ý trước là một học thuyết về con người có hệ thống hoàn chỉnh, thì ý sau chỉ là học vấn chỉ đạo cụ thể về cuộc sống và giao tiếp của cá nhân trong xã hội. Ý trước cho bạn đọc biết về “cái gì” và “tại sao”, ý sau cho bạn đọc biết về “ làm sao” và “nên làm sao”.

Quyển sách này được biên soạn trên cơ sở nhân học nghĩa hẹp. Phần đầu là tìm hiểu con người, quan sát từ bề ngoài như ngũ quan, tóc tai, hình dáng, tính cách, tư thế tay, tướng đi đứng, cách ăn mặc, lời nói, chữ viết và tất cả những gì liên quan với con người như tín hiệu, vật thể… Phân tích hàm ý tâm lý và đặc điểm tính cách của đối phương, diễn giải thế giới nội tâm của đối phương, đưa ra câu trả lời để tham khảo và lựa chọn. Phần giữa là sử dụng con người thông qua sự đánh giá từng nhân tài, giới thiệu nguyên tắc sử dụng và mưu lược dùng người hữu hiệu. Phần cuối là cách làm người, thông qua các chi tiết cuộc sống, nhấn mạnh tính quan trọng về hình tượng, căn cứ các hình tượng khác nhau, giải thích hàm ý tâm lý và đặc điềm tính cách theo từng đối tượng, qua đó giới thiệu cách làm lãnh đạo, cấp dưới, bạn bè và người thân thế nào cho phải đạo.

Quyển sách này chỉ nhằm cung cấp những thông tin để bạn đọc suy nghĩ, không phài để các bạn “rập khuôn”. Dụng ý của chúng tôi chỉ là nhằm giúp cho bạn đọc tìm hiều và thông cảm hơn với người xung quanh, đạt tới mục đích cư xử hòa mục.

Mục lục
Lời Nói Đầu
Phần 1: Tìm hiểu tính cách con ngươi
I. ĐÔI NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA TÍNH CÁCH CON NGƯỜI
II. TÍNH CÁCH CỦA MỘT SỐ DẠNG NGƯỜI
III. HÀM Ý TÍNH CÁCH THỂ TẠNG NGƯỜI ĐỜI
IV. HÀM Ý TÍNH CÁCH QUA TƯ THẾ SINH HOẠT
V. HÀM Ý TÂM LÝ QUA SỞ THÍCH VẬT DỤNG
Phần 2: Sử dụng người
I. ĐÁNH GIÁ NHÂN TÀI:
II. NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG NGƯỜI
III. SÁCH LƯỢC SỬ DỤNG NGƯỜI
Phần 3: Làm người ở đời
I. HÌNH TƯỢNG BẢN THÂN
II. NÊN LÀM NGƯỜI LÃNH ĐẠO NHƯ THẾ NÀO?
III. NÊN LÀM NGƯỜI CẤP DƯỚI RA SAO?
IV. LÀM NGƯỜI BẠN TỐT NHƯ THẾ NÀO?
V. LÀM NGƯỜI NHÀ TỐT NHƯ THẾ NÀO?

Tải về

http://www.mediafire.com/?f5pnj25mimq

hay

http://www.mediafire.com/?am4edmhd3mw

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc