Trang chủ / Sách Triết học
voi li luan gioi
 

Với Lý Luận Giỏi -- Giới Thiệu Những Ngụy Biện Thông Thường

Morris S. Engel

Engel, Morris S. With Good Reason -- An Introduction to Informal Fallacies. 5th edition. New York: St. Martin's Press, 1994.

Tác Giả
Engel, Morris S. With Good Reason -- An Introduction to Informal Fallacies. 5th ed. New York: St. Martin's Press, 1994. Morris S. Engel. Với Lý Luận Giỏi -- Giới Thiệu Những Ngụy Biện Thông Thường. x/b 5th. New York: St. Martin's Press, 1994.
S. Morris Engel (Tiến Sĩ Khoa Học, Đại Học Toronto) là một giáo sư triết học tại Đại Học York ở Toronto, Ontario. Trước đó, ông dạy tại trường Đại Học Miền Nam California (University of Southern California). Những tác phẩm của ông bao gồm Nghiên Cứu Triết Học (The Study of Philosophy), 31e (1990) và Cái Bẫy của Ngôn Ngữ (The Language Trap), (1984 và 1994), bên cạnh những cuốn sách học thuật như học thuyết của Wittgenstein về sự chuyên chế của ngôn ngữ (1971). Những mối quan tâm về học thuật của giáo sư Engel là ngôn ngữ của lo-gic và triết học. Tuy nhiên, ông cũng nổi tiếng với nhiều tác phẩm về Tiếng Đức Cổ (Yiddish). Những tác phẩm của ông gồm Dybbuk (Lên Đồng) (1974-1979), Lễ Ban Phước Hashem (Kiddish Hashem) (1977), v.v....
Phiên Dịch: Tô Yến Nhi, Võ Hồng Long, Vũ Thắng và Lê Nga Điều Hành: Nguyễn Lưu Trọng Quyền. Phiên bản nhất này, chúng tôi dịch lại cuốn sách của Giáo Sư Morris S. Engel. Trong nh ững phiên bản sau, chúng tôi sẽ sưu tầm những sai lầm trong các bài tham luận trên báo chí Việt Nam trong và ngoài nước.

Mục Lục
Tác Giả
Phần I
Chương 1(Vũ Thắng dịch) Bản Chất và Phạm Vi của Lo-gic (Nature and Scope of Logic)
1. Lý Luận vừa là Một Môn Khoa Học và Môn Nghệ Thuật
2. Lo-gic là Nghiên Cứu về Tranh Luận
3. Tranh Luận và Không-Tranh-Luận
4. Loại Bỏ Sự Dông Dài
5. Những Bộ Phận Khuyết Thiếu
6. Làm Nổi Bật những Thành Phần Khả Nghi
7. Đánh Giá các Tranh Luận: Đúng, Giá Trị và Hợp Lý
8. Những Tranh Luận Suy Diễn và Quy Nạp
9. Lý Luận và Giáo Dục
10. Tóm Tắt

Chương 2 (Tô Yến Nhi dịch) Phương Tiện Truyền Đạt của Ngôn Ngữ
1. Ngôn Ngữ và Tư Duy
2. Dấu Hiệu và Biểu Tượng
3. Từ ngữ và Vật Chất
4. Sự Hữu Dụng của Ngôn Ngữ
5. Sự Tối Nghĩa và Mơ Hồ
6. Những Tranh Luận về Từ Ngữ
7. Định Nghĩa
8. Nghệ Thuật Nói Chuyện Trực Tiếp
9. Tóm Tắt

Phần II
Chương 3 (Tô Yến Nhi dịch) Những Ngụy Biện do Sự Tối Nghĩa
1. Lối Nói Lập Lờ
2. Câu Nói Nước Đôi
3. Dấu Trọng Âm
4. Phép Tu Từ
5. Sự Phân Hóa và Kết Cấu
6. Tóm Tắt

Chương 4 (Võ Hồng Long dịch) Những Ngụy Biện của Giả Định Bỏ Qua Những Yếu Tố Cơ Bản
1. Khái Quát Hoá
2. Gôm Đũa Cả Nắm
3. Lý Luận Rẽ Đôi   Lảng Tránh Sự Thật
4. Lập Lại Vấn Đề
5. Ngôn Ngữ Cường Điệu hay Thành Kiến
6. Phức Tạp Hóa Vấn Đề
7. Biện Hộ Đặc Biệt Bóp Méo Sự Thật
8. Tương Đồng Giả Tạo
9. Sai Nguyên Nhân
10. Lý Luận Rập Khuôn
11. Luận Điểm Không Phù Hợp
12. Tóm Tắt

Chương 5 (Lê Nga dịch) Ngụy Biện Tính Xác Đáng
1. Công Kích Cá Nhân
Căn nguyên
Lăng mạ
Suy diễn gián tiếp
Xem ai nói đó
Đầu độc nguồn nước
2. Kêu Gọi Đám Đông
3. Kêu Gọi Lòng Thương
4. Kêu Gọi Quyền Lực
Quyền lực của cái duy nhất
Quyền lực của số đông
Quyền lực của số ít được lựa chọn
Quyền lực của truyền thống
5. Đánh Vào Sự Không Biết
6. Kêu Gọi Sự Sợ Hãi
7. Tóm Tắt

Phần III
Chương 6 (Võ Hồng Long dịch) Viết Rõ Ràng và Chặt Chẽ
1. Khái Quát Về Cấu Trúc Một Bài Luận
Mở đầu
Thân bài
Phần kết
2. Xây Dựng Một Bài Luận
Tìm kiếm chủ đề
Cụ thể hoá chủ đề của bạn
Quá trình động não
Viết tự do
Đặt vấn đề
Xây dựng một luận đề
Xem xét về mặt tu từ
Độc giả và sự lựa chọn ngôn từ
Xắp xếp các đoạn văn một cách hiệu quả
Sửa chữa
3. Chú Ý Cuối Cùng: Ngữ Pháp và Cách Sử Dụng
Chương 7 Những Bài Đọc Gợi Ý
Bảng Chú Dẫn

Tải về

http://www.mediafire.com/?umwjnlttz2z

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc