Trang chủ / Sách Triết học
nang cao dao duc cach mang
 

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Hồ Chí Minh

Lời nhà xuất bản
Năm 1969, lần đầu tiên cuốn sách Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản. Suốt mấy chục năm qua, những lời dạy về đạo đức cách mạng của Người đối với chúng ta vẫn còn nguyên giá trị
Thực hiện đường lối đổi mới, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, việc học tập, trau dồi và nâng cao đạo đức cách mạng đối với mỗi cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Chỉ có việc học tập, trau dồi và nâng cao đạo đức cách mạng mới xây dựng lên những con người xã hội chủ nghĩa – một động lực to lớn góp phần đưa đất nước tiến lên giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn đọc trong cả nước và hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhà xuất bản Trẻ tái bản cuốn sách Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc
NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

Trích

Nâng cao đạo đức cách mạng Quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Nhân dân ta thường nói, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành với đảng viên và cán bộ chúng ta.
Trải qua 39 năm đấu tranh oanh liệt, làm Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi và ngày nay vừa chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhân dân ta tin tưởng rằng Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lời này đến thắng lợi khác. Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hằng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản  suất, rất nhiều cán bộ, đảng viên tỏ ra anh hùng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau vfa đã làm nên những thành tích rất vẻ vang.
Đảng ta đã đào tạo được một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác.
Nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng như thế.
Song bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém.
Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “ mọi người vì mình”
Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ.
Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỉ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, là, hại đến lợi ích của quần chúng cách mạng, của nhân dân.
Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm.
Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành  phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỉ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ.
Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa các nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỉ luật. Phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ.
Đó là một cách thiết thực để kỉ niệm ngày thành lập Đảng ta, Đảng vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân anh hùng của chúng ta. Đó cũng là một việc làm cần thiết để giúp tất cả cán bộ, đảng viên đều tiến bộ, góp sức nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước toàn thắng và xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công.

Tải về

http://www.mediafire.com/?gmeen2uqtu2

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc