Trang chủ / Sách Tùy bút - Biên khảo
doi song moi
 

Đời sống mới

Tác giả : Tân Sinh (Hồ Chí Minh)
Nhà xuất bản : Ủy ban Trung ương vận động đời sống mới
Năm xuất bản : 1947

TỰA
Trong lúc khang chiến cứu quốc chúng ta phải đồng thời kiến quôc. Thực hành đời sống mới là một điều cần kíp cho công cuộc cứu quốc và kiến quốc.
Anh TÂN SINH viết quyển "Đời sống mới" một cách vắn tắt, rõ ràng, thiết thực, dễ hiểu. Đó là một quyển sách nhỏ, chỉ rõ bước đường đời sống mới.
Tôi mong đồng bào ta mỗi người có một quyển Đời sống mới để xem, để hiểu, để thực hành đời sống mới. Như thế, chúng ta nhất định sẽ tiến bộ lớn.
HỒ CHÍ MINH

Tải về

 

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc