Trang chủ / Sách Tùy bút - Biên khảo
qua dat que huong
 

Quả đất Quê hương

Edgar Morin & Anne Brigitte Kem

Dịch giả Nguyễn Hồi Thủ

Dẫn nhập : Lịch sử của lịch sử
Tiền sử và lịch sử
Những lịch sử trọng đại
Chương I: Thời đại toàn cầu
Cuộc cách mạng toàn cầu.
Buổi đầu của thời đại toàn cầu
Tiến trình tây phương hoá thế giới
Toàn cầu hoá tư tưởng
Toàn cầu hoá bởi chiến tranh
Từ hy vọng đến sự đe dọa của lưỡi kiếm Đa-mô-cléx
Toàn cầu hoá kinh tế
Bức ảnh toàn tức
Bản phác thảo của ý thức toàn cầu
Sự xuất hiện của nhân loại
Chương II: Tấm thẻ căn cước địa cầu
Từ một vũ trụ đến một vũ trụ
Hành tinh độc đáo
Mảnh đất của sự sống
Căn cước nhân loại
Tính thống nhất của nhân loại
Địa cầu
Loài người là một thực thể thuộc địa cầu và sinh quyển
Chương III: Sự hấp hối toàn cầu
Những vấn đề Quá hiển nhiên
Sự rối loạn của kinh tế thế giới
Sự mất quân bình nhân khẩu của thế giới
Nguy cơ sinh thái
Khủng hoảng của phát triển
Các vấn đề hiển nhiên thứ yếu
Tiến trình đôi: đối địch và liên kết,
Tình trạng hấp hối
Chương IV: Mục tiêu của người trái đất chúng ta
Bảo tồn / thay đổi
Chống cự
Theo đuổi một cách có ý thức sự tiến hoá nhân loại
Phát triển, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa.
Sự phát triển của tình trạng chậm tiến trong những nước phát triển và những nước chậm phát triển
Phát triển siêu việt
Tìm lại sự liên hệ quá khứ - hiện tại - tương lai
Mối quan hệ trong - ngoài
Văn minh hoá văn minh
Tiến trình dân chủ hoá mang tính khai hoá
Liên bang địa cầu
Đúng thế nhưng mà...
Chương V: Cái chủ nghĩa hiện thực không thể có
Cái hiện thực không chắc chắn
Giữa tư tưởng và hiện thực: cuộc nói chuyện của những người điếc
Sự đánh cuộc
Cái có thể / cái không có thể
Lực lượng đối kháng to lớn
Có thể thực hiện được điều không thể?
Chương VI: Chính trị nhân loại
Từ chính trị đến chính trị nhân loại
Chính trị tổng hợp và chính trị cực quyền
Một chính trị trống rỗng và vụn vỡ
Tính phức tạp trên cơ sở nhân loại học
Dùng tính phức tạp làm hướng đạo: Sinh thái chính trị và chiến lược.
Ba loại thời gian
Sửa soạn giảm tốc
Nghênh tiếp thời đại kỹ thuật siêu việt
Chương VII: Cải tạo tư duy
Tư tưởng như những bộ phận rời
Tính hợp lý giả tạo.
Phục hồi tính hợp lý để chống sự hợp lý hoá
Tư duy về bối cảnh và về cái phức tạp
Khôi phục tư duy
Chương VIII: Phúc âm của sự trầm luân
Đánh mất sự cứu rỗi, cuộc phiêu lưu vô định
Tin tức xấu mà tốt
Kêu gọi tình nghĩa anh em
Cư ngụ trái đất, sống cho ra sống
Phúc âm của sự trầm luân
Kết luận
Quả đất - Quê hương
Sự hợp lưu lớn
Đất!
Cộng đồng cùng vận mệnh của con người trên quả đất
Cùng làm hoa tiêu của quả đất
Cuộc đấu tranh thuở ban đầu

Tải về

http://www.mediafire.com/?ijz5dm0gzwc

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc